Ενόργανη Κοριτσιών

Το Πρόγραμμα της Εβδομάδας
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20 Νοεμβρίου 2017

18:00: Γαλάζιες Φράουλες

18:00: Γαλάζιες Φράουλες

19:00: Ναϊάδες Μεσ.

19:00: Ναϊάδες Μεσ.
21 Νοεμβρίου 2017

18:00: Πλειάδες ΜεσΤΠ

18:00: Πλειάδες ΜεσΤΠ

19:30: Ηραίων ΔρώμεναΜεγ.

19:30: Ηραίων ΔρώμεναΜεγ.
22 Νοεμβρίου 2017

18:00: Γαλάζιες Φράουλες

18:00: Γαλάζιες Φράουλες

19:00: Ναϊάδες Μεσ.

19:00: Ναϊάδες Μεσ.
23 Νοεμβρίου 2017

18:00: Πλειάδες ΜεσΤΠ

18:00: Πλειάδες ΜεσΤΠ

19:30: Ηραίων ΔρώμεναΜεγ.

19:30: Ηραίων ΔρώμεναΜεγ.
24 Νοεμβρίου 2017

18:00: Γαλάζιες Φράουλες

18:00: Γαλάζιες Φράουλες
25 Νοεμβρίου 2017 26 Νοεμβρίου 2017

Ενόργανη Αγοριών

Το Πρόγραμμα της Εβδομάδας
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20 Νοεμβρίου 2017

16:00: Μικρό

16:00: Μικρό

17:00: Μεσαίο

17:00: Μεσαίο
21 Νοεμβρίου 2017 22 Νοεμβρίου 2017

16:00: Μικρό

16:00: Μικρό

17:00: Μεσαίο

17:00: Μεσαίο
23 Νοεμβρίου 2017 24 Νοεμβρίου 2017

16:00: Μεσαίο

16:00: Μεσαίο

17:00: Μικρό

17:00: Μικρό
25 Νοεμβρίου 2017 26 Νοεμβρίου 2017