Το Πρόγραμμα της Εβδομάδας
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20 Νοεμβρίου 2017

17:00: Μεσαία

17:00: Μεσαία

18:00: Μικρά

18:00: Μικρά
21 Νοεμβρίου 2017 22 Νοεμβρίου 2017

17:30: Μεσαία

17:30: Μεσαία

18:30: Μικρά

18:30: Μικρά

19:30: Baby team

19:30: Baby team
23 Νοεμβρίου 2017 24 Νοεμβρίου 2017

17:00: Μεσαία

17:00: Μεσαία

18:00: Μικρά

18:00: Μικρά
25 Νοεμβρίου 2017 26 Νοεμβρίου 2017