Το Πρόγραμμα της Εβδομάδας
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20 Νοεμβρίου 2017 21 Νοεμβρίου 2017

19:30: Μικρά

19:30: Μικρά

20:15: Μεγάλα

20:15: Μεγάλα
22 Νοεμβρίου 2017 23 Νοεμβρίου 2017

19:30: Μικρά

19:30: Μικρά

20:15: Μεγάλα

20:15: Μεγάλα
24 Νοεμβρίου 2017 25 Νοεμβρίου 2017

09:00: Όλα

09:00: Όλα
26 Νοεμβρίου 2017