Ενόργανη Κοριτσιών

Το Πρόγραμμα της Εβδομάδας
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 Ιουλίου 2020

17:00: Δρυάδες (new 7+)

17:00: Δρυάδες (new 7+)

18:00: Διαμάντια

18:00: Διαμάντια

19:00: Ηραίων Δρώμενα

19:00: Ηραίων Δρώμενα

20:00: Αγωνιστικό

20:00: Αγωνιστικό
7 Ιουλίου 2020

17:00: Ρουμπίνια

17:00: Ρουμπίνια

18:00: Ναϊάδες

18:00: Ναϊάδες

19:00: Ηραίων Δρώμενα

19:00: Ηραίων Δρώμενα
8 Ιουλίου 2020

17:00: Διαμάντια

17:00: Διαμάντια

18:00: Δρυάδες (new 7+)

18:00: Δρυάδες (new 7+)

19:00: Ναϊάδες

19:00: Ναϊάδες

20:00: Αγωνιστικό

20:00: Αγωνιστικό
9 Ιουλίου 2020

17:00: Ρουμπίνια

17:00: Ρουμπίνια

18:00: Διαμάντια

18:00: Διαμάντια

19:00: Ηραίων Δρώμενα

19:00: Ηραίων Δρώμενα

20:00: Πανιά (new 7+)

20:00: Πανιά (new 7+)
10 Ιουλίου 2020

17:00: Ρουμπίνια

17:00: Ρουμπίνια

18:00: Δρυάδες (new 7+)

18:00: Δρυάδες (new 7+)

19:00: Ναϊάδες

19:00: Ναϊάδες

20:00: Αγωνιστικό

20:00: Αγωνιστικό
11 Ιουλίου 2020 12 Ιουλίου 2020

Ενόργανη Αγοριών

Το Πρόγραμμα της Εβδομάδας
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 Ιουλίου 2020 7 Ιουλίου 2020 8 Ιουλίου 2020 9 Ιουλίου 2020 10 Ιουλίου 2020 11 Ιουλίου 2020 12 Ιουλίου 2020