Ενόργανη Κοριτσιών

Το Πρόγραμμα της Εβδομάδας
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 Δεκεμβρίου 2019

17:00: Δρυάδες (new 7+)

17:00: Δρυάδες (new 7+)

18:00: Διαμάντια

18:00: Διαμάντια

19:00: Ηραίων Δρώμενα

19:00: Ηραίων Δρώμενα

20:00: Αγωνιστικό

20:00: Αγωνιστικό
10 Δεκεμβρίου 2019

17:00: Ρουμπίνια

17:00: Ρουμπίνια

18:00: Ναϊάδες

18:00: Ναϊάδες

19:00: Ηραίων Δρώμενα

19:00: Ηραίων Δρώμενα
11 Δεκεμβρίου 2019

17:00: Διαμάντια

17:00: Διαμάντια

18:00: Δρυάδες (new 7+)

18:00: Δρυάδες (new 7+)

19:00: Ναϊάδες

19:00: Ναϊάδες

20:00: Αγωνιστικό

20:00: Αγωνιστικό
12 Δεκεμβρίου 2019

17:00: Ρουμπίνια

17:00: Ρουμπίνια

18:00: Διαμάντια

18:00: Διαμάντια

19:00: Ηραίων Δρώμενα

19:00: Ηραίων Δρώμενα

20:00: Πανιά (new 7+)

20:00: Πανιά (new 7+)
13 Δεκεμβρίου 2019

17:00: Ρουμπίνια

17:00: Ρουμπίνια

18:00: Δρυάδες (new 7+)

18:00: Δρυάδες (new 7+)

19:00: Ναϊάδες

19:00: Ναϊάδες

20:00: Αγωνιστικό

20:00: Αγωνιστικό
14 Δεκεμβρίου 2019 15 Δεκεμβρίου 2019

Ενόργανη Αγοριών

Το Πρόγραμμα της Εβδομάδας
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 Δεκεμβρίου 2019 10 Δεκεμβρίου 2019 11 Δεκεμβρίου 2019 12 Δεκεμβρίου 2019 13 Δεκεμβρίου 2019 14 Δεκεμβρίου 2019 15 Δεκεμβρίου 2019