Ενόργανη Κοριτσιών

Το Πρόγραμμα της Εβδομάδας
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
16 Σεπτεμβρίου 2019

17:00: Δρυάδες (new 7+)

17:00: Δρυάδες (new 7+)

18:00: Διαμάντια

18:00: Διαμάντια

19:00: Ηραίων Δρώμενα

19:00: Ηραίων Δρώμενα

20:00: Αγωνιστικό

20:00: Αγωνιστικό
17 Σεπτεμβρίου 2019

17:00: Ρουμπίνια

17:00: Ρουμπίνια

18:00: Ναϊάδες

18:00: Ναϊάδες

19:00: Ηραίων Δρώμενα

19:00: Ηραίων Δρώμενα
18 Σεπτεμβρίου 2019

17:00: Διαμάντια

17:00: Διαμάντια

18:00: Δρυάδες (new 7+)

18:00: Δρυάδες (new 7+)

19:00: Ναϊάδες

19:00: Ναϊάδες

20:00: Αγωνιστικό

20:00: Αγωνιστικό
19 Σεπτεμβρίου 2019

17:00: Ρουμπίνια

17:00: Ρουμπίνια

18:00: Διαμάντια

18:00: Διαμάντια

19:00: Ηραίων Δρώμενα

19:00: Ηραίων Δρώμενα

20:00: Πανιά (new 7+)

20:00: Πανιά (new 7+)
20 Σεπτεμβρίου 2019

17:00: Ρουμπίνια

17:00: Ρουμπίνια

18:00: Δρυάδες (new 7+)

18:00: Δρυάδες (new 7+)

19:00: Ναϊάδες

19:00: Ναϊάδες

20:00: Αγωνιστικό

20:00: Αγωνιστικό
21 Σεπτεμβρίου 2019 22 Σεπτεμβρίου 2019

Ενόργανη Αγοριών

Το Πρόγραμμα της Εβδομάδας
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
16 Σεπτεμβρίου 2019 17 Σεπτεμβρίου 2019 18 Σεπτεμβρίου 2019 19 Σεπτεμβρίου 2019 20 Σεπτεμβρίου 2019 21 Σεπτεμβρίου 2019 22 Σεπτεμβρίου 2019