Το Πρόγραμμα της Εβδομάδας
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
16 Σεπτεμβρίου 2019 17 Σεπτεμβρίου 2019

19:00: Μικρά

19:00: Μικρά

20:00: Μεγάλα

20:00: Μεγάλα
18 Σεπτεμβρίου 2019 19 Σεπτεμβρίου 2019

19:00: Μικρά

19:00: Μικρά

20:00: Μεγάλα

20:00: Μεγάλα
20 Σεπτεμβρίου 2019 21 Σεπτεμβρίου 2019

21:00: Μεγάλα

21:00: Μεγάλα

21:00: Μικρά

21:00: Μικρά
22 Σεπτεμβρίου 2019