«Μουσική, εγώ και εσύ μαζί»

Το τμήμα απευθύνεται σε παιδάκια από 20 μηνών μέχρι 3,5 χρονών. Μαζί με το κηδεμόνα, γίνονται ένα!

Πρόγραμμα: Δευτέρα 19.05 – 20.00 μαζί σας θα πρέπει να έχετε μια μεγάλη πετσέτα (θαλάσσης) και ένα τετράγωνο μικρό μαξιλαράκι.

Το τμήμα «Κρίνοι» έχουν κάθε

Δευτέρα και Τετάρτη 17.00-18.00 καθώς και Παρασκευή 19.00-20.00

 

Το τμήμα «Φυντανάκια» αφορά παιδιά ηλικίας 3 ετών μέχρι 6.

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 18.00-19.00 καθώς και Παρασκευή 18.00-19.00

 

Το τμήμα «Ηλιαχτίδες» αφορά παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω.

Κάθε Τρίτη – Τετάρτη – Παρασκευή στις 17.00-18.00