Ρυθμική

Το Πρόγραμμα της Εβδομάδας
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
24 Ιανουαρίου 2022 25 Ιανουαρίου 2022 26 Ιανουαρίου 2022 27 Ιανουαρίου 2022 28 Ιανουαρίου 2022 29 Ιανουαρίου 2022 30 Ιανουαρίου 2022

Μουσικοκινητική Αγωγή

Το Πρόγραμμα της Εβδομάδας
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
24 Ιανουαρίου 2022 25 Ιανουαρίου 2022 26 Ιανουαρίου 2022 27 Ιανουαρίου 2022 28 Ιανουαρίου 2022 29 Ιανουαρίου 2022 30 Ιανουαρίου 2022