Ρυθμική

Το Πρόγραμμα της Εβδομάδας
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11 Οκτωβρίου 2021 12 Οκτωβρίου 2021 13 Οκτωβρίου 2021 14 Οκτωβρίου 2021 15 Οκτωβρίου 2021 16 Οκτωβρίου 2021 17 Οκτωβρίου 2021

Μουσικοκινητική Αγωγή

Το Πρόγραμμα της Εβδομάδας
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11 Οκτωβρίου 2021 12 Οκτωβρίου 2021 13 Οκτωβρίου 2021 14 Οκτωβρίου 2021 15 Οκτωβρίου 2021 16 Οκτωβρίου 2021 17 Οκτωβρίου 2021