Ρυθμική

Το Πρόγραμμα της Εβδομάδας
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 Αυγούστου 2021 10 Αυγούστου 2021 11 Αυγούστου 2021 12 Αυγούστου 2021 13 Αυγούστου 2021 14 Αυγούστου 2021 15 Αυγούστου 2021

Μουσικοκινητική Αγωγή

Το Πρόγραμμα της Εβδομάδας
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 Αυγούστου 2021 10 Αυγούστου 2021 11 Αυγούστου 2021 12 Αυγούστου 2021 13 Αυγούστου 2021 14 Αυγούστου 2021 15 Αυγούστου 2021