Συμβολίζει τη γη από την οποία φυτρώνει ο βλαστός του φυτού και στο οποίο στάδιο θεμελιώνονται οι αρχές του Taekwondo.

Συμβολίζει την ανάπτυξη του φυτού όπως και στο Taekwondo εδώ ξεκινά η ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή.

Συμβολίζει τον ουρανό προς τον οποίο μεγαλώνοντας το φυτό μετατρέπεται σε δέντρο όπως η εξάσκηση του Taekwondo αναπτύσσεται.

Συμβολίζει τον κίνδυνο και εφιστά την προσοχή του μαθητή να έχει αυτοκυγκράτηση και να προειδοποιεί τον αντίπαλό του.

Το αντίθετο του λευκού, και άρα ο συμβολισμός της ωριμότητας και της προχωρημένης γνώσης του Taekwondo. Συμβολίζει επίσης την τόλμη και το θάρρος αυτού που τη φοράει.