Ρυθμική

Το Πρόγραμμα της Εβδομάδας
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12 Ιουλίου 2021 13 Ιουλίου 2021 14 Ιουλίου 2021 15 Ιουλίου 2021 16 Ιουλίου 2021 17 Ιουλίου 2021 18 Ιουλίου 2021

Μουσικοκινητική Αγωγή

Το Πρόγραμμα της Εβδομάδας
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12 Ιουλίου 2021 13 Ιουλίου 2021 14 Ιουλίου 2021 15 Ιουλίου 2021 16 Ιουλίου 2021 17 Ιουλίου 2021 18 Ιουλίου 2021